Felix Kaufmann

Sound Department

TORO 21
TORO 21
FREESTYLE – THE JAZZ AND CHINA
FREESTYLE – THE JAZZ AND CHINA
A QUIET LOVE
A QUIET LOVE
THE BIG SELLOUT
THE BIG SELLOUT
TURNCOAT WARRIOR
TURNCOAT WARRIOR
MUUKALAINEN (THE VISITOR)
MUUKALAINEN (THE VISITOR)
STATUS YO!
STATUS YO!
THE YOUNG STORYTELLER
THE YOUNG STORYTELLER
GUTLAND
GUTLAND
THE BUS TO AMERIKA
THE BUS TO AMERIKA
ADHD RUSHHOUR
ADHD RUSHHOUR
RATTEN (ein Portrait)*
RATTEN (ein Portrait)*
Smugglers of Jemba
Smugglers of Jemba
MEMORY OF THE BONES
MEMORY OF THE BONES
BURAQ
BURAQ
FEATHERED COCAINE
FEATHERED COCAINE